Welkom

Er zijn geen diensten in onze kerk. Onze activiteiten gaan in aangepaste vorm door.

In onderling overleg hebben de kerkenraden van ‘s-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke en Nisse besloten om in de maand juni nog geen diensten te organiseren. Dit conform de aanbeveling van de landelijke kerk. De regels en voorschriften (protocol) om een dienst te kunnen houden omvatten uitgebreide voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen. Bovendien mag er (nog) niet gezongen worden wat toch vrij essentieel is voor een goede beleving van een kerkdienst.  Belangrijkste reden is dat we het op dit moment niet verantwoord vinden en elke risico met uw gezondheid willen voorkomen!

Op zondag 7 en 21 juni zullen we weer (vanuit Hoedekenskerke) een gezamenlijke viering uitzenden via kerkdienstgemist.nl.

 

*****************************

Midden in PKN logode Zak van Zuid Beveland (Zeeland) ligt het schilderachtige dorpje Nisse. De onlangs prachtig gerestaureerde Mariakerk domineert het sfeervolle Dorpsplein. De Protestantse Gemeente Nisse is trots én dankbaar dat zij dit prachtige gebouw als haar ‘thuisbasis’ heeft. De betekenis die de Protestantse Kerk voor de bevolking van Nisse heeft krijgt daarmee een extra dimensie!

Voor de wekelijkse kerkdiensten is er een hechte samenwerking met de protestantse kerk in ’s-Heer Abtskerke. De ene week is er een dienst in Nisse, de andere week in ’s-Heer Abtskerke. De predikant is ds. Egbert Rietveld, die naast de twee genoemde dorpen ook nog Hoedekenskerke onder zijn hoede heeft. Een paar keer per jaar wordt daar een gemeenschappelijke dienst met deze drie gemeenten gehouden.

U bent natuurlijk van harte welkom in onze zondagse diensten die steeds om 10.00 uur plaatsvinden. 

Het onderhoud van het monumentale kerkgebouw is een belangrijke en nimmer eindigende zorg voor het kerkbestuur. Jaarlijks wordt er daarom een grote rommelmarkt georganiseerd, waar vele dorpsbewoners actief aan meewerken. Dit evenement brengt zodoende niet alleen flink geld in het laatje voor het kerkgebouw, maar levert ook een grote bijdrage aan de ‘sociale cohesie’ van ons prachtige dorp.

107-0760_IMG

Niet alleen het onderhoud van het kerkgebouw vraagt jaarlijks een fors bedrag. De ‘normale’ uitgaven voor alles wat nodig is om als kerkgemeenschap actief te zijn, zoals o.a. predikant, organist, verwarming, verlichting enz. enz. zijn aanzienlijk. De bijdragen van de leden van de kerk zijn hiervoor onmisbaar!

Pianoconcert

Het kerkgebouw kan ook dienen als “huis der gemeente” voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk. Ook andere speciale gebeurtenissen, zoals b.v. een concert,  een receptie, een huwelijksdienst of een gedachtenisdienst zijn mogelijk. Een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers kan daarbij desgewenst zorgen voor de catering. Zie voor meer informatie “verhuur”

Het is een diep gekoesterde wens van het kerkbestuur om als Protestantse Kerk in Nisse niet alleen voor haar leden, maar voor de hele bevolking van Nisse van betekenis te kunnen zijn!

Het voorgaande vindt u meer uitgebreid in ons beleidsplan:BELEIDSPLAN VERSIE APRIL 2014

Een actieve geloofsgemeenschap in een prachtig dorp!