Welkom

Per 19-12-2021 gaan we helaas weer over op on-line kerkdiensten.

In verband met de lockdown per 19-12-2021 hebben we moeten besluiten om weer over te gaan op online diensten zonder kerkgangers zoals we dat ook dit voorjaar hebben gedaan.
Dit betekent dat er slechts weer een klein groepje meewerkenden in de kerk aanwezig is. De kerkdienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl
Helaas moeten we hiertoe besluiten voor onze gezondheid en als solidariteit naar een ieder die zwaar geraakt wordt door de maatregelen en/of op de toppen van z’n tenen moet werken in de zorg.

 

Collecte bij online diensten.

Een belangrijke inkomstenbron van het hard noodzakelijk diaconale werk in onze wereld is de diaconie collecte tijdens kerkdiensten. Zolang u deze kerkdiensten niet kunt bezoeken vragen wij u om uw bijdrage over te maken op de rekening NL93RABO0346019982.
Het werk van de diaconie gaat door en is hard noodzakelijk.

Hetzelfde geldt voor het onderhouden en instandhouden van het gemeentewerk en ons kerkgebouw. Ook uw bijdrage hieraan is van harte welkom op rekening NL06RABO0346021839

*****************************

Midden in PKN logode Zak van Zuid Beveland (Zeeland) ligt het schilderachtige dorpje Nisse. De onlangs prachtig gerestaureerde Mariakerk domineert het sfeervolle Dorpsplein. De Protestantse Gemeente Nisse is trots én dankbaar dat zij dit prachtige gebouw als haar ‘thuisbasis’ heeft. De betekenis die de Protestantse Kerk voor de bevolking van Nisse heeft krijgt daarmee een extra dimensie!

Voor de wekelijkse kerkdiensten is er een hechte samenwerking met de protestantse kerk in ’s-Heer Abtskerke en Hoedekenskerke.

U bent natuurlijk van harte welkom in onze zondagse diensten die steeds om 10.00 uur plaatsvinden. 

Het onderhoud van het monumentale kerkgebouw is een belangrijke en nimmer eindigende zorg voor het kerkbestuur. Jaarlijks wordt er daarom een grote rommelmarkt georganiseerd, waar vele dorpsbewoners actief aan meewerken. Dit evenement brengt zodoende niet alleen flink geld in het laatje voor het kerkgebouw, maar levert ook een grote bijdrage aan de ‘sociale cohesie’ van ons prachtige dorp.

107-0760_IMG

Niet alleen het onderhoud van het kerkgebouw vraagt jaarlijks een fors bedrag. De ‘normale’ uitgaven voor alles wat nodig is om als kerkgemeenschap actief te zijn, zoals o.a. predikant, organist, verwarming, verlichting enz. enz. zijn aanzienlijk. De bijdragen van de leden van de kerk zijn hiervoor onmisbaar!

Pianoconcert

Het kerkgebouw kan ook dienen als “huis der gemeente” voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk. Ook andere speciale gebeurtenissen, zoals b.v. een concert,  een receptie, een huwelijksdienst of een gedachtenisdienst zijn mogelijk. Een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers kan daarbij desgewenst zorgen voor de catering. Zie voor meer informatie “verhuur”

Het is een diep gekoesterde wens van het kerkbestuur om als Protestantse Kerk in Nisse niet alleen voor haar leden, maar voor de hele bevolking van Nisse van betekenis te kunnen zijn!

Het voorgaande vindt u meer uitgebreid in ons beleidsplan:BELEIDSPLAN VERSIE APRIL 2014

Een actieve geloofsgemeenschap in een prachtig dorp!