Welkom

Sind 1 juli volgen we weer het normale dienstrooster. Vanaf 8 oktober geldt er wel maximum op aantal het kerkgangers.

Helaas gaan we naar maximaal 30 personen in 1 ruimte. Dit zal bij ons neerkomen op het bewaken van het aantal bezoekers en heeft waarschijnlijk niet veel consequenties.
Wanneer er zich hierbij niet-voorziene problemen voordoen dan zullen de ambtsdragers hierop anticiperen.

Zolang er geen vaccin tegen Covid-19 is zullen we de 1,5 meter in acht moeten nemen in combinatie met de noodzakelijke hygiëne maatregelen.

Bij binnenkomst van de kerk zult u in de wandelkerk ontvangen worden. Hier kunt u uw handen ontsmetten.
Bij binnenkomen en weggaan uit de kerk en bij verplaatsingen dragen we een mondkapje. Dit om zoveel mogelijk risicomomenten uit te sluiten.

U kunt dit zelf meenemen of bij de ingang van de kerk ontvangen.

Wij noteren uit voorzorg uw naam, zodat we indien noodzakelijk precies weten wie er in de kerk geweest is.

Volg de looproute naar het hek. Blijf hier, indien noodzakelijk, even wachten tot u een plek wordt aangewezen. U gaat direct op de aangewezen plaats zitten zodat looppaden vrij blijven.

Wij hebben de kerk ingedeeld met in achtneming van 1,5 meter tussen de stoelen en banken. Sommige banken zijn afgezet met lint en er zijn stoelen tussenuit gehaald. We beginnen de banken en stoelen van voor af aan te vullen, zodat we niet langs elkaar hoeven te lopen. Bezoekers van 1 huishouden kunnen uiteraard wel bij elkaar in de banken zitten.

Volg in alle gevallen de aanwijzing van onze abtsdragers op.

Aangeraden wordt om uw eigen liedboek mee te nemen. (Liederen, ook wanneer er niet wordt gezongen, kunnen wel gelezen worden) Wanneer u een liedboek uit de kerk gebruikt kunt u het op de stoel of bank laten liggen. Na de dienst wordt het schoongemaakt.

Voor de collecte staan er twee bussen bij de uitgang.

Er wordt geen koffiegedronken en bij het verlaten van de kerk worden er geen handen geschud.

Er wordt niet gezongen door de gemeente. Voor in de kerk staan op ruim meer dan 5 meter van de eerste rij, maximaal 5 voorzangers. Als u ook eens als voorzanger wil meezingen dan kan dat. U kunt hiervoor contact opnemen met Jeannette.

 

*****************************

Midden in PKN logode Zak van Zuid Beveland (Zeeland) ligt het schilderachtige dorpje Nisse. De onlangs prachtig gerestaureerde Mariakerk domineert het sfeervolle Dorpsplein. De Protestantse Gemeente Nisse is trots én dankbaar dat zij dit prachtige gebouw als haar ‘thuisbasis’ heeft. De betekenis die de Protestantse Kerk voor de bevolking van Nisse heeft krijgt daarmee een extra dimensie!

Voor de wekelijkse kerkdiensten is er een hechte samenwerking met de protestantse kerk in ’s-Heer Abtskerke. De ene week is er een dienst in Nisse, de andere week in ’s-Heer Abtskerke. De predikant is ds. Egbert Rietveld, die naast de twee genoemde dorpen ook nog Hoedekenskerke onder zijn hoede heeft. Een paar keer per jaar wordt daar een gemeenschappelijke dienst met deze drie gemeenten gehouden.

U bent natuurlijk van harte welkom in onze zondagse diensten die steeds om 10.00 uur plaatsvinden. 

Het onderhoud van het monumentale kerkgebouw is een belangrijke en nimmer eindigende zorg voor het kerkbestuur. Jaarlijks wordt er daarom een grote rommelmarkt georganiseerd, waar vele dorpsbewoners actief aan meewerken. Dit evenement brengt zodoende niet alleen flink geld in het laatje voor het kerkgebouw, maar levert ook een grote bijdrage aan de ‘sociale cohesie’ van ons prachtige dorp.

107-0760_IMG

Niet alleen het onderhoud van het kerkgebouw vraagt jaarlijks een fors bedrag. De ‘normale’ uitgaven voor alles wat nodig is om als kerkgemeenschap actief te zijn, zoals o.a. predikant, organist, verwarming, verlichting enz. enz. zijn aanzienlijk. De bijdragen van de leden van de kerk zijn hiervoor onmisbaar!

Pianoconcert

Het kerkgebouw kan ook dienen als “huis der gemeente” voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk. Ook andere speciale gebeurtenissen, zoals b.v. een concert,  een receptie, een huwelijksdienst of een gedachtenisdienst zijn mogelijk. Een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers kan daarbij desgewenst zorgen voor de catering. Zie voor meer informatie “verhuur”

Het is een diep gekoesterde wens van het kerkbestuur om als Protestantse Kerk in Nisse niet alleen voor haar leden, maar voor de hele bevolking van Nisse van betekenis te kunnen zijn!

Het voorgaande vindt u meer uitgebreid in ons beleidsplan:BELEIDSPLAN VERSIE APRIL 2014

Een actieve geloofsgemeenschap in een prachtig dorp!