Welkom

Vanuit de landelijke protestantse kerk is de oproep gedaan om zoveel mogelijk online te gaan en niet samen te komen. (zie www.pkn.nl en www.gelovenindedelta.nl). In het afgelopen jaar hebben wij als kerkenraad iedere keer deze adviezen zoveel mogelijk proberen te volgen. Na onderling overleg en ruggenspraak met de zusterkerken in de regio hebben we als kerkenraad besloten om ook nu de adviezen te volgen.

Vanaf zondag 20 december vieren wij de diensten enkel online. Dat wil zeggen dat het voor u niet mogelijk is om de dienst in de kerk bij te wonen.
U kunt de dienst wel meemaken, live of achteraf via kerkdienstgemist.nl.

 

 

Collecte bij online diensten.

Een belangrijke inkomstenbron van het hard noodzakelijk diaconale werk in onze wereld is de diaconie collecte tijdens kerkdiensten. Zolang u deze kerkdiensten niet kunt bezoeken vragen wij u om uw bijdrage over te maken op de rekening NL93RABO0346019982.
Het werk van de diaconie gaat door en is hard noodzakelijk.

Hetzelfde geldt voor het onderhouden en instandhouden van het gemeentewerk en ons kerkgebouw. Ook uw bijdrage hieraan is van harte welkom op rekening NL06RABO0346021839

*****************************

Midden in PKN logode Zak van Zuid Beveland (Zeeland) ligt het schilderachtige dorpje Nisse. De onlangs prachtig gerestaureerde Mariakerk domineert het sfeervolle Dorpsplein. De Protestantse Gemeente Nisse is trots én dankbaar dat zij dit prachtige gebouw als haar ‘thuisbasis’ heeft. De betekenis die de Protestantse Kerk voor de bevolking van Nisse heeft krijgt daarmee een extra dimensie!

Voor de wekelijkse kerkdiensten is er een hechte samenwerking met de protestantse kerk in ’s-Heer Abtskerke. De ene week is er een dienst in Nisse, de andere week in ’s-Heer Abtskerke. De predikant is ds. Egbert Rietveld, die naast de twee genoemde dorpen ook nog Hoedekenskerke onder zijn hoede heeft. Een paar keer per jaar wordt daar een gemeenschappelijke dienst met deze drie gemeenten gehouden.

U bent natuurlijk van harte welkom in onze zondagse diensten die steeds om 10.00 uur plaatsvinden. 

Het onderhoud van het monumentale kerkgebouw is een belangrijke en nimmer eindigende zorg voor het kerkbestuur. Jaarlijks wordt er daarom een grote rommelmarkt georganiseerd, waar vele dorpsbewoners actief aan meewerken. Dit evenement brengt zodoende niet alleen flink geld in het laatje voor het kerkgebouw, maar levert ook een grote bijdrage aan de ‘sociale cohesie’ van ons prachtige dorp.

107-0760_IMG

Niet alleen het onderhoud van het kerkgebouw vraagt jaarlijks een fors bedrag. De ‘normale’ uitgaven voor alles wat nodig is om als kerkgemeenschap actief te zijn, zoals o.a. predikant, organist, verwarming, verlichting enz. enz. zijn aanzienlijk. De bijdragen van de leden van de kerk zijn hiervoor onmisbaar!

Pianoconcert

Het kerkgebouw kan ook dienen als “huis der gemeente” voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk. Ook andere speciale gebeurtenissen, zoals b.v. een concert,  een receptie, een huwelijksdienst of een gedachtenisdienst zijn mogelijk. Een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers kan daarbij desgewenst zorgen voor de catering. Zie voor meer informatie “verhuur”

Het is een diep gekoesterde wens van het kerkbestuur om als Protestantse Kerk in Nisse niet alleen voor haar leden, maar voor de hele bevolking van Nisse van betekenis te kunnen zijn!

Het voorgaande vindt u meer uitgebreid in ons beleidsplan:BELEIDSPLAN VERSIE APRIL 2014

Een actieve geloofsgemeenschap in een prachtig dorp!