Interieur

 

In het koor bevinden zich de beroemde 12 apostelbeelden met hun attributen uit ca. 1480, met rozetten in de vorm van apostelkoppen en wapens van Borsele.

Boven de plaats waar het altaar heeft gestaan, een gewelfschotel, voorstellende en kroning van Maria, de naamgeefster van deze kerk.

HET INTERIEUR VAN DE KERK IS ZEER DE MOEITE WAARD OM TE BEZOEKEN !

Er is heel mooi meubilair in de kerk van Nisse:

In het oog springt meteen de kansel, fraai versierd met houtsnijwerk. Deze dateert uit ca 1579. De kansel heeft een prachtig gesneden trapleuning.

De ambachtsherenbank is in 1671 gemaakt en voorzien van uit hout gesneden bloemstukken. Er is een heel mooi koorhek uit de Middeleeuwen.

De tegenoverliggende kanunniken-bank (vroeg 16e eeuws) is ook weer rijk versierd met houtsnijwerk (Laatgotisch briefpaneel) en schilddragende leeuwtjes.

P1000904

Interieur 2

De Triomfboog. Voor meer informatie klik hier.

Oude grafzerken

In de wandelkerk liggen 23 grafzerken tussen de plavuizen; 11 aan de noordkant en 12 aan de zuidzijde.

Ze dekken nu geen graven meer, maar zijn tijdens de restauratie van 1921 verzameld en in de wandelkerk gegroepeerd.

Voordien lagen ze verspreid door zowel het schip als het koor van de kerk.

Bij de restauratie in 1920-1921 zijn muurschilderingen uit de 15e eeuw ontdekt.

In het schip een schildering, voorstellende de legende van de Heilige Christoforus.
Het is een legende uit de 13e eeuw

Christoffel