Verhuur

verloving Lenneke3Het kerkgebouw kan ook dienen als “huis der gemeente” voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk. Ook andere speciale gebeurtenissen, zoals b.v. een concert,  een receptie, een huwelijksdienst of een gedachtenisdienst zijn mogelijk. Een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers kan daarbij desgewenst zorgen voor de catering.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen metP1000922 aspruit@zeelandnet.nlof bellen met dhr. A. Spruit, tel 0113-649430

F1000002