Wie is Wie

Hieronder vindt u de namen en contactgegevens van de verschillende functionarissen van onze kerk.

Met de Protestantse gemeenten  ‘s-Heer Abtskerke / Sinoutskerke en Hoedekenskerke  delen wij een  80%  predikantsplaats.

De ouderlingen-kerkrentmeester worden bijgestaan door een commissie van advies en bijstand, bestaande uit kerkleden met specifieke deskundigheid op bepaalde terreinen van het beheersgebied.

Naam Functie Tel. Nr. e-mail adres
Ds. Herman Offringa Predikant 06-1212 5739 g.h.offringa@delta.nl
Dhr. D. L. van der Slink Voorzitter Kerkenraad, tevens Ouderling-Kerkrentmeester 06-53241107 dirk@vanderslink.nl
Mevr. J. van Wuijckhuijse Ouderling, tevens Scriba en koster 0113-649399 jeannette@vanwuijckhuijse.nl
Dhr. L.H. Joziasse Diaken 0113-649814 hartenberger@zeelandnet.nl
 Dhr. C.A.A. Tempelman Kerkrentmeester 0113-649686 c.tempelman@hetnet.nl
Dhr. J. Mol Verhuur moljohn@zeelandnet.nl
Dhr. J. Veerhoek Koster 0113-649682
Mevr. L. Moseman Koster 0113-649663 loesmoseman@hotmail.com
Dhr. A. Capel Organist