Wie is Wie

 Hieronder vindt u de namen en contactgegevens van de verschillende functionarissen van onze kerk.

De ouderlingen-kerkrentmeester worden bijgestaan door een commissie van advies en bijstand, bestaande uit kerkleden met specifieke deskundigheid op bepaalde terreinen van het beheersgebied.Met de Protestantse gemeenten  ‘s-Heer Abtskerke / Sinoutskerke en Hoedekenskerke  delen wij een  100 %  predikantsplaats.

Naam Functie Tel. Nr. e-mail adres
Ds. E.J.Rietveld Predikant 06-34104659 ds.e.j.rietveld@gmail.com
Dhr. D. L. van der Slink Voorzitter Kerkenraad, tevens Ouderling-Kerkrentmeester 06-53241107 dirk@vanderslink.nl
Mevr. J. van Wuijckhuijse Ouderling, tevens Scriba en koster 0113-649399 jeannette@vanwuijckhuijse.nl
Dhr. A. Spruit Ouderling-Kerkrentmeester 0113-649430 aspruit@zeelandnet.nl
 Dhr. C.A.A. Tempelman Kerkrentmeester 0113-649686 c.tempelman@hetnet.nl
 Dhr. L.H. Joziasse Diaken  0113-649814
Mevr. C. Tange Diaken 06-51334971 ctange@zeelandnet.nl
Dhr. J. Veerhoek Koster 0113-649682
Mevr. L. Moseman Koster 0113-649663 loesmoseman@hotmail.com
Dhr. A. Capel Organist
Dhr. P. van Westen Adviseur kerkenraad 0113-649881 pietkoos@zeelandnet.nl