Kunstschatten

De bekendste kunstschatten zijn de twaalf apostelbeelden uit de kerk van Nisse.heilige

Ook elders in Zeeland, nl. in Brouwershaven en in Kloetinge, worden die aangetroffen, de best bewaard gebleven exemplaren bevinden zich echter hier.
Van alle twaalf apostelen is een houtgesneden beeltenis te zien met de attributen, die bij hen horen. Zo is bijv. Andreas afgebeeld met het ”Andreaskruis”. Ook alle andere apostelen zijn te herkennen aan hun attributen.

Boven hun beelden zijn hun gezichten geschilderd op rozetten. Hun gelaatsuitdrukkingen zijn typerend.
Boven de plaats waar vroeger het altaar stond, is een gewelfschotel, voorstellende de kroning van Maria, de naamgeefster van de kerk.

heiligekop

 

 

 

P1080784

Muurschilderingen
Zoals op de vorige pagina aangegeven, is bij de restauratie in 1920-1921 een aantal oude muurschilderingen ontdekt, die uniek zijn in hun soort.
In het schip is op de Noordelijke wand een schildering te zien van de H.Christoforus (Christoffel).
Volgens de legende uit de 13e eeuw moest deze Christoffel (de beschermheilige der reizigers) het Christuskind over een snel stromende rivier dragen.

Boven de triomfboog zijn nog 3 muurschilderingen te zien, voorstellende:
….. de verkondiging aan Maria
…. de kroning van Maria
…. de boom van Jesse.
Alle schilderingen dateren uit de 15e eeuw en zijn in de jaren 1920—1921 gerestaureerd door de heer Por.

Van de overige kunstschatten is nog vermeldenswaard:
– een aantal Statenbijbels
– Avondmaalszilver (1659 – 1893)
– kaarsenhouders
– kroonluchters
– collectevazen
Alles opgeborgen in de kluis.

wapen

Een gebrandschilderd wapenglas (Borsele) bewijst, dat er altijd kontakten zijn geweest tussen de van Borsselens en het geslacht Van der Nisse.
Op de orgelkas is het in hout uitgesneden alliantie-wapen aanwezig met de wapens van Spijker en van der Nisse.