Contact

Hieronder de verschillende e-mail adressen:

Onderwerp e-mail adres
Algemene informatie info@mariakerk-nisse.nl
Kerkenraad kerkenraad@mariakerk-nisse.nl
Financiën kerkrentmeesters@mariakerk-nisse.nl
Secretariaat scriba@mariakerk-nisse.nl
Verhuur kerkgebouw aspruit@zeelandnet.nl
Website webmaster@mariakerk-nisse.nl
Predikant vacature

Voor telefoonnummers zie “Wie is Wie”

Wilt U reageren, commentaar leveren of contact maken met de mensen van de “Mariakerk” Dat kan altijd! Stuur een mailtje naar een van bovenstaande adressen.

Tenslotte:

Het onderhoud van de kerk kost enorm veel geld.

Mocht U behoefte gevoelen om een gift te bestemmen voor het onderhoud van de “Mariakerk” te Nisse, dan kunt U dat doen door te storten op:

  • Banknummer:NL06RABO0346021839 t.n.v. Prot. Gemeente Nisse, Zuidweg 1, 4443 AA Nisse
  • Gironummer: NL45INGB0000323772 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk, Zuidweg 1, 4443AA Nisse

Onze dank is zeer groot !