ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (gemeenten, diaconieën en classes) zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Dit is vastgelegd in een zogenaamde groepsbeschikking ANBI.
Belangrijkste voordeel van deze ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften aan de kerk (bijv. Kerkbalans) komen voor de giftenaftrek bij de aangifte inkomstenbelasting in aanmerking.

Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk en haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Dat kan door op de eigen website de gegevens te publiceren. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden. De link wordt toegestuurd aan de belastingdienst, zodat deze op de eigen website van de belastingdienst in het zogenaamde ANBI-register wordt vermeld

Bestuurssamenstelling

Zie onder rubriek ‘wie is wie’

In de onderstaande bestanden kunt u alle informatie bekijken.

BELEIDSPLAN 

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Nisse

ANBI gegevens Diaconie Nisse

ANBI GEGEVENS DIACONIE NISSE 2019